Het eerste half uur op onze kosten

Karasu Familierechtadvocatuur & Mediation zal tijdens het eerste gesprek met u afspraken maken over het te hanteren uurtarief en de kantoorkosten. Ook zal daarbij gewezen worden op de eventueel ten behoeve van u te maken kosten. Daarbij kan worden gedacht aan griffierechten, deurwaarderskosten, uittrekselkosten en reiskosten. Het eerste half uur van het eerste gesprek is kosteloos.
Indien u gebruik wilt maken van mediation, dan kan daarvoor een vast tarief worden afgesproken.

Rechtsbijstand

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook wel toevoeging geheten. Karasu Familierechtadvocatuur & Mediation kan u tevens bijstaan op basis van een toevoeging. Tijdens het eerste gesprek zal dit worden geïnventariseerd. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt u wel een eigen bijdrage.

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kijk op www.rvr.org

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Karasu Familierechtadvocatuur & Mediation